Rakvere
vanalinna
kool

Kool

Rakvere Vanalinna Kool on Rakvere Vabakooli Seltsi poolt peetav erakool, mis järgib oma õppetöös waldorfpedagoogika põhimõtteid. Kool avas uksed 2011. aastal ning 2016. aasta sügisel alustasime juba 6-klassilise koolina. Koolil on hetkel olemas koolitusluba kuni 9. klassini.

MEIE PEAMISED JUHTMÕTTED:

  • Waldorfpedagoogika, mis toetab iga last eriliselt, juhindudes lapse isiksuse eripärast,
  • Väikesed klassid kuni 16 õpilasega,
  • Perede huve ja soove arvestav kooli juhtimine,
  • Lastevanematele kuuluv kool,
  • Laste kasvatamine tugevas koostöös pere ja õpetajate vahel.

LAST OOTAB MEIE KOOLIS:

  • Loov lähenemine igale tööle ja igale päevale,
  • Tugevad ja püsivad teadmised, mis õpitud läbi tegevuse ja kõikide meeltega tajumise,
  • Õppimine läbi liikumise ja muusika, joonistamise, maalimise, voolimise ja käsitöö, mängude, muinasjuttude, luuletuste ja näidendite, aiatööde, toiduvalmistamise ja meisterdamise.
  • Mängud ja õppimine kooliaias,
  • Palju võimalusi koosõppimiseks – nii saadakse tunda rühma tuge, oskust teisi aidata, julgust abi küsida ja ka teistele esineda.