Tiia Savimägi
 tiiatiia@mac.com

Uuel õppeaastal on plaanis paralleelselt seminaripäevadega töötada välja seltsi ja kooli arengukava eesolevaks viieks aastaks. Arengukavas valmivad seltsi ja kooli arengusuunad ja eesmärgid, mis hõlmavad seltsi/kogukonna ja waldorfõppe arendamist, lapse arengu toetamist ning füüsilise õppekeskkonna arendamist.  

KÜSK-i projektist saadud toetus on loonud võimaluse kaasata arengukava koostamisse mentor Aivar Haller, kellega koos toimuvad järgmise õppeaasta jooksul 3 mentorluspäeva. Mentorluspäevad toimuvad laupäeviti: 7. oktoobril, 13. jaanuaril ja 7. aprillil. Neil põnevatel kohtumistel toimub nii grupitöö kui ka individuaalne töö. Mentorpäevade fookuses on probleemid, ehk soovitu ja tegelikkuse erinevus, millele otsitakse aktiivselt lahendust. Mentorpäevade edukus sõltub lisaks muule ka meie endi osavõtust paralleerselt toimuvatest seminaripäevadest, kus saadakse uusi teadmisi ning avardatakse vaatenurki, mis on seotud waldorfkooli põhialustega.  

Arengukava koostamist toetab rahulolu-uuring, mis viiakse läbi käesoleva õppeaasta lõpus ning millega jätkame ka edaspidi kord aastas.

Arengukava koostamiseks kutsume kokku töögrupi, kuhu on oodatud kõik lapsevanemad ja seltsi liikmed. Esimene töögrupi kokkusaamine on plaanitud enne uue õppeaasta algust. Arengukavaga seotud koosolekud on kirjas allpool ajakavas. Arengukava valmib aprillis 2018. 

AJAKAVA